• Konditionsutveckling
  • Core/Bålstabilitetsträning
  • Stretch/Rörlighetsträning
  • Grenspecifik träning för Din idrott
  • Gruppträning utomhuscamp
  • Rehabilitering
  • Styrkeutveckling
  • Seniorträning
  • Graviditetsträning

  • Dalblad Wellness Center AB, Gryningsvägen 5 , 448 33  Floda, Tel 076-031 66 36, Epost martin@dalblad.se